Полезни връзки

Lex.bg - Българският правен портал
icon https://www.lex.bg/forum/

Народно събрание на Република България
icon https://www.parliament.bg/

Президент на Република България
icon https://www.president.bg/

Министерски съвет на Република България
icon https://www.government.bg/

Министерство на правосъдието
icon https://www.justice.government.bg/

Омбудсман на Република България
icon https://www.ombudsman.bg/

Конституционен съд на Република България
icon http://www.constcourt.bg/

Районен съд – гр.Бургас
icon https://burgas-rs.justice.bg/

Окръжен съд – гр.Бургас
icon https://burgas-os.justice.bg/

Апелативен съд – гр.Бургас
icon https://burgas-as.justice.bg/

Върховен касационен съд на Република България
icon http://www.vks.bg/

Върховен касационен съд на Република България
icon http://www.vks.bg/

Административен съд – гр.Бургас
icon https://burgas-adms.justice.bg/

Върховен административен съд на Република България
icon http://www.sac.government.bg/

Прокуратура на Република България
icon https://prb.bg/

Национална следствена служба
icon https://prb.bg/nsls/

Висш адвокатски съвет
icon https://www.vas.bg/bg

Адвокатска колегия – гр.Бургас
icon http://bak.lex.bg/

Търговски регистър на Република България
icon https://portal.registryagency.bg/

Агенция по вписванията
icon https://www.registryagency.bg/bg/

Комисия за защита на конкуренцията
icon http://www.cpc.bg/

Комисия за защита на потребителите
icon https://kzp.bg/