Контакти

Адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Хан Крум“ № 40, ет.1
e-mail: advokatibs@mail.bg

Контактите си с нас можете да осъществявате на руски, английски и немски език.

Адв. Йорданов

За връзка с мен

e-mail: bogij@mail.bg
мобилен телефон: 0899 195 677

Адв. Дунев

За връзка с мен

e-mail: d_dunev@mail.bg
мобилен телефон: 0896 229 499